За нас

           “МСП“ ЕООД е дружество регистрирано през 2003 година. Офисът на дружеството се намира в бетонов център „МСП“, който е в близост до завода за режещи инструменти (ЗРИ) в град Видин.

            Дружеството разполага с един напълно оборудван бетонов възел марка „VIN-3”, който е производство на „Вин Електроникс“ – град Плевен. Производителността на възела е 240м3/МСМ.

           Бетоновия център на „МСП“ ЕООД предлага следните услуги:

  • Производство на бетонови смеси
  • Производство на бетонови елементи
  • Производство на смеси по рецепта на клиента
  • Транспорт на бетонови смеси и елементи
  • Услуги с бетонпомпи

            Дружеството притежава сертификат за съответствие на строителните продукти 14-НУРВСПСРБ-3259, издаден от „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД. Сертификатът удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в БДС EN 206:2013+А1:2016, БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017. Произвежданите бетонови смеси и елементи съответстват на всички предписани изисквания.

            Дружеството издава на своите клиенти Сертификат и Декларация за съответствие на произвежданата продукция.

            Ежедневно се извършва контрол по отношение на якостните показатели на произвежданите бетонови смеси и елементи, качеството на доставените инертни материали и цимент. Всички пробни образци се изпитват в изпитателна лаборатория на „ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС“ ООД.