Клиенти

Клиенти на „МСП“ ЕООД са водещи строителни фирми в България и региона.