Home

МСП ЕООД Видин – висококачествен бетон, бетонови смеси и елементи


НАШИТЕ ПРОДУКТИ


Произвежданите от „МСП“ ЕООД бетонови смеси и елементи се класифицират съгласно изискванията на БДС EN 206:2013+А1:2016, БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017, и съответстват на всички предписани изисквания. За производството им се използва пясък, филц, висококачествен цимент и различни пластификатори. Качеството се следи чрез ежедневни лабораторни тестове и компютърно управление на производствения процес.


НАШИТЕ УСЛУГИ


„МСП“ ЕООД  предлага не само транспортиране и полагане на произвежданата продукция, но изпълнява инженеринг и груби строежи по проект на клиента.