Продукти

         „МСП“ ЕООД  произвежда и предлага висококачествени бетонови смеси и елементи. За производството им се използва пясък, филц, висококачествен цимент и различни пластификатори. Качеството на бетоновите смеси се контролира чрез периодично вземане на проби от доставените инертни материали и цимент. Рецептите са разработени на база изискванията за клас на натиск, консистенция, вид на цимента и добавките за бетон. Лабораторните проби се извършват спазвайки изискванията за свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон. Използваните рецепти са утвърдени от „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД. Дружеството предлага и бетонови смеси по рецепта на клиента.

         Компютърното управление на производствения процес гарантира точно и прецизно дозиране, и спазване на въведените в софтуера рецепти.


НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ:

  1. Бетонови смеси
Клас на якост „C“Клас на якост „B“
С8/10-S3-CI 0.2-Dmax22.4C8/10B10
C12/15-S3-CI 0.2-Dmax22.4C12/15B15
C16/20-S3-CI 0.2-Dmax22.4C16/20B20
C20/25-S3-CI 0.2-Dmax22.4C20/25B25
C25/30-S3-CI 0.2-Dmax22.4C25/30B30
C30/37-S3-CI 0.2-Dmax22.4C30/37

2. Замазки

       „МСП“ ЕООД произвежда и доставя замазки в пропорции 1:2 и 1:3

3. Бетонови пръстени и капаци

ДиаметърВисочина
ф1000ммh=1000мм
ф1000ммh=500мм
ф1000ммh=400мм
ф1000ммh=300мм
ф1000ммh=200мм